• resimler/kucuk-0e44b9cabe.jpg
  • resimler/kucuk-2ca586bb2a.jpg
  • resimler/kucuk-a4d35e93d6.jpg
  • resimler/kucuk-169582a799.jpg
Emeklilik ve Hayat'ιn en temel stratejisi; müşteri ihtiyaçlarιnιn detaylι analizine dayanan, müşteri beklentilerini tam karşιlayan ve müşteri odaklι çözümler sunmaktιr.Emeklilik ve Hayat, şeffaflιk, güven ve takιm çalιşmasι prensipleri ile bireysel ve kurumsal müşterilerine sürekli değer yaratmak üzere uzun süreli ilişkiler kurmayι, onlarιn emeklilik ve risk ihtiyaçlarιnι tam olarak karşιlamayι amaç edinmiştir.  Emeklilik ve Hayat, finansal planlama uzmanlιğι ve ömür boyu koruma felsefesi çerçevesinde müşterilerinin yaşamlarι boyunca geleceklerine "değer" katmayι önemsemektedir.
KONUT SİGORTALARI


Evin oturulamaz hale gelmesi ile kiracı taşınmak zorunda kalabilir; ev sahibi kira gelirinden mahrum olabilir. Taşınma ve enkaz kaldırma giderleri de büyük bir külfet oluşturabilir.

 

İŞYERİ SİGORTALARI
Hırsızlık, taşınan para, emniyeti suiistimal, İşveren mali sorumluluk, ferdi kaza, 3. şahıs mali sorumluluk, fiziki zararlar, İzolasyon eksikliği, çalışanlara ait eşyalar, hukuksal koruma teminatları bu poliçede.
 

 

ARAÇ SİGORTALARI


Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar, çekicinin sigortası kapsamındadır.


FAYDALI LİNKLER
DUYURULAR
Yanlış Sigorta Uygulamaları
Sigortalı / Sigorta Ettiren / Lehdar / Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sa..Devamı

Vergi Uygulamaları
Vergi Uygulamaları dökümanını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Sağlık Sistemi Vergi İndirimi
 Sağlık Sigortaları için ödenen primlerin vergi matrahından indirilmesidir. Ücretli çalışanlar ya da yıllık beyanname veren müke..Devamı

© Copyright 2011 Tüm hakları saklıdır .Tasarım ve Yazılım hangiacente.com tarafından hazırlanmıştır.